S obzirom na štetne tvari unutar klimatizaciskih uređaja jako je važno obavljati godišnje servise opreme kao i provjeru propuštanja rashladnog medija kako bi se emisija štetnih tvari dovela do minimalnih razina, a samim time spriječilo istjecanje stakleničkih plinova i razaranje ozonskog omotača.

Operater uređaja (vlasnik-korisnik) zakonski je dužan osigurati pregled uređaja na propuštanje radne tvari (uredba NN99/2014,EZ 1005/2009) od strane ovlaštene tvrtke ili obrta ako uređaj sadrži punjenje kako slijedi:

  • 3 kg     ili više radne tvari(najmanje jednom u 12 mjeseci)
  • 30 kg   ili više radne tvari(najmanje jednom u  6  mjeseci)
  • 300 kg ili više radne tvari(najmanje jednom u  3 mjeseca)

Iznimka su uređaji koji su hermetički zatvoreni i sadrže manje od 3kg radne tvari.

Svako otkriveno propuštanje potrebno je sanirati čim prije uz ponovljenu provjeru propuštanja u roku od 30 dana. Uređaje, rezervne dijelove, ulja i plinove koji su neupoterbljivi potrebno je zbrinuti i skladištiti prema propisima i u za to predviđenim centrima.

 

Budimo ekološki osviješteni i odgovorni prema prirodi i okolišu.