Prema zakonskim normama određeno je redovno kontroliranje nepropusnosti freonskih instalacija i rashladnih sustava koji sadrže fluorirane plinove (freone) i to :

  1. Uređaji / sustavi iznad 3 kg sadržane rashladne tvari – minimalno jedno ispitivanje nepropusnosti godišnje
  2. Uređaji / sustavi sa od 3 do 30kg sadržane rashladne tvari – minimalno dva ispitivanja nepropusnosti godišnje
  3. Uređaji / sustavi sa preko 300kg sadržane rashladne tvari – kvartalni godišnji pregledi ( 4 ispitivanja godišnje )

Ispitivanja nepropusnosti obavljaju se na više načina: Elektronskim detektorom nepropusnosti, lak pjenom, sapunicom, kontrolom tlakova prema manometrima, ubacivanjem UV boje u sustav ili tlačnim probama suhim dušikom, ovisno o vrsti i namjeni rashladnog sustava.

 

Uz svako ispitivanje nepropusnosti freonskih instalacija ili rashladnih krugova, izdaje se potvrdni obrazac KT6, odobren od strane ministarstva za zaštitu okoliša te ovjeren od strane našeg ovlaštenog servisera.