Krovni klimatizacijski uređaji sa direktnom ekspanzijom. Koriste se za grijanje, hlađenje i ventilaciju i filtraciju zraka uz mogućnost podešavanja količine svježeg zraka. Uobičajeno je korištenje spajanjem na ventilacione kanale kojima se direktno upuhuje zrak u klimatizirani prostor.

Uređaji su kompaktni i jednostavni za montažu, a odlikuje ih visoka kvaliteta tretiranog zraka uz mogućnost upuhivanja svježeg zraka kao odabir u određenim vremenskim uvjetima.